Jan Švejnar

Ředitel, Center on Global Economic Governance, Columbia University, IDEA/CERGE-EI

USA/Česká republika

Je členem programové rady Nadace Forum 2000 a působil jako ekonomický poradce prezidenta Václava Havla. Zakladatel a předseda Výkonného a dozorčího výboru Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky (CERGE-EI) a ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Columbia University. Dříve zastával post ředitele William Davidson Institute na University of Michigan, kde byl zároveň profesorem ekonomie a veřejné politiky. Doktorát z ekonomie získal na Princeton University, za svůj výzkum v oblasti ekonomie práce pak získal v roce 2015 cenu IZA.