Jan Sokol

Politik a filozof

Česká republika

Filozof, bývalý disident, politik a překladatel. Po Sametové revoluci zvolen místopředsedou Sněmovny národů a mluvčím Občanského fóra (OF). Někdejší poslanec československého parlamentu (1990-1992), ministr školství ČR (1998) a koaliční kandidát na prezidenta republiky (2003). Držitel magisterského titulu z antropologie (1993) a postgraduálního titulu z filozofie (1996). V roce 2000 jmenován profesorem filozofie. V letech 2000-2007 působil jako děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.