Jakub Klepal

Výkonný ředitel, Nadace Forum 2000

Česká republika

Jakub Klepal je výkonný ředitel Nadace Forum 2000 a člen správní rady DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv. Je zakladatelem pražského hubu Global Shapers Světového ekonomického fóra (WEF). V minulosti působil jako předseda správní rady DEMAS a jako člen správní rady Asociace pro mezinárodní otázky. Pracoval také jako novinář, absolvoval výzkumný pobyt na Universidad Nacional Autónoma de México a studijní pobyt v rámci Fulbrightova stipendia na Monterey Institute of International Studies v USA. Je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Joseph M. Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh.