Iveta Radičová

Socioložka, bývalá předsedkyně vlády

Slovensko

Iveta Radičová je profesorkou na Bratislavské mezinárodní škole liberálních studií, děkankou Fakulty masmédií na Paneurópskej vysokej škole a členkou Programové rady Nadace Forum 2000. Zastávala funkci předsedkyně vlády Slovenské republiky a ministryně obrany. Předtím byla poslankyní Národní rady Slovenské republiky a ministryní práce, sociálních věcí a rodiny. V roce 1992 založila neziskové Centrum pro analýzu sociální politiky, v jehož čele stála až do svého jmenování ředitelkou Sociologického ústavu Slovenské akademie věd v roce 2005. Doktorát ze sociologie získala na Univerzitě Komenského v Bratislavě.