Iveta Radičová

Socioložka, bývalá předsedkyně vlády, členka, Mezinárodní poradní sbor Nadace Forum 2000

Slovensko

Iveta Radičová je profesorkou na Bratislavské mezinárodní škole liberálních studií, děkankou Fakulty masmédií na Paneurópskej vysokej škole, evropskou koordinátorkou pro středomořský koridor v Evropské komisi a členkou Mezinárodního poradního sboru a Programové rady Nadace Forum 2000. Zastávala funkci předsedkyně vlády Slovenské republiky a ministryně obrany. Předtím byla poslankyní Národní rady Slovenské republiky a ministryní práce, sociálních věcí a rodiny. V roce 1992 založila neziskové Centrum pro analýzu sociální politiky, v jehož čele stála až do svého jmenování ředitelkou Sociologického ústavu Slovenské akademie věd v roce 2005. Doktorát a profesuru ze sociologie získala na Univerzitě Komenského v Bratislavě.