Iva Petříčková

Bývalá výkonná ředitelka, Business Leaders Forum

Česká republika

Odbornice v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Byla šest let výkonnou ředitelkou organizace Business Leaders Forum, jejímž cílem je kultivovat českou obchodní sféru na základě spolupráce domácích a zahraničních představitelů CSR. V minulosti působila na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, v oddělení lidských zdrojů energetické společnosti GDF Suez a v Nadaci Forum 2000. Byla členkou Evropského parlamentního výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Věnovala se výzkumu v oblasti obchodní etiky na Univerzitě Karlově v Praze a na London School of Economics.