Gabriel Salvia

Generální ředitel, Center for the Opening and Development of Latin America

Argentina

Gabriel Salvia je generálním ředitelem Center for the Opening and Development of Latin America (CADAL). V roce 2012 založil Institut Václava Havla, iniciativu v rámci programu Mezinárodní demokratické solidarity v CADAL. Salvia je autorem více než dvou set publikací zahrnujících výzkumy, rozhovory, analýzy, op-edy a články. Je autorem knih „Diplomacy and Human Rights in Cuba”, „Un balance político a 30 años del retorno a la Democracia en la Argentina“ a „Desafíos para el fortalecimiento democrático en la Argentina“. Jako novinář pracoval pro tištěná média, rozhlas a televizi.