Flavia Kleiner

Spoluprezidentka a spoluzakladatelka, Operation Libero

Švýcarsko

Spoluzakladatelka švýcarského politického hnutí Operation Libero, kde se zaměřuje na budoucnost demokracie, právní stát, současný vzestup pravicového populismu a zapojení občanské společnosti do politického života. Flavia je členkou European Council on Foreign Relations (ECFR) a byla také zařazena do žebříčku časopisu Forbes „30 pod 30”. Bakalářský titul ze současné historie a práva získala na Univerzitě ve Fribourgu. Během studia strávila jeden rok na výměnném pobytu na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.