Enrique ter Horst

Diplomat, bývalý zástupce vysokého komisaře OSN pro lidská práva

Venezuela

Bývalý zástupce vysokého komisaře OSN pro lidská práva, právník, politolog a člen programové rady Nadace Forum 2000. Působil jako zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN na Haiti. Pracoval také jako zvláštní vyslanec generálního tajemníka v Salvadoru a tamtéž jako vedoucí pozorovatelské mise OSN. V zahraniční službě Venezuely působí jako velvyslanec od roku 1986, zastával místo stálého zástupce Venezuely při OSN a zástupce Venezuely v Komisi OSN pro lidská práva.