Elie Wiesel

Spisovatel, nositel Nobelovy ceny míru, spoluzakladatel Nadace Forum 2000

USA

(1928 - 2016)

Nositel Nobely ceny míru za rok 1986, zakladatel a prezident Nadace Elieho Wiesela pro humanitu a jeden ze zakladatelů Nadace Forum 2000. Byl předsedou Komise amerického prezidenta pro holocaust a zakládajícím předsedou americké Rady pro připomínání holocaustu. Přednášel na Boston University a byl autorem více než čtyřiceti děl beletrie i literatury faktu a dvoudílných pamětí. Za svou literární tvorbu i za činnost na poli lidských práv obdržel řadu ocenění, mezi jinými i americkou Prezidentskou medaili svobody.