David Kaye

Profesor, University of California

USA

Profesor vyučující právo na University of California, Irvine School of Law. Od října 2020 působí Kaye jako nezávislý předseda správní rady Global Network Initiative a je také členem správní rady mezinárodní nevládní organizace ARTICLE 19, která se zabývá svobodou projevu. Kaye je rovněž autorem knihy “Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet” (2019). Hojně publikuje v mezinárodních a amerických právnických časopisech a v řadě médií. Svou právnickou kariéru zahájil v Úřadu právního poradce Ministerstva zahraničí USA. Je členem Rady pro mezinárodní vztahy a bývalým členem Výkonné rady Americké společnosti pro mezinárodní právo. Kaye je absolventem University of California v Berkeley.