Daniel Herman

Ministr kultury

Česka republika

Ministr kultury a poslanec za Křesťansko-demokratickou unii – Československou stranu lidovou. Působil jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. V letech 1996-2005 byl mluvčím České biskupské konference, působil jako tajemník Miloslava Vlka a šéf kanceláře prof. Švejnara. Je laicizovaným katolickým knězem. Studoval teologickou fakultu v Litoměřicích, v roce 1989 byl vysvěcen na kněze.