Bill Clinton

42. prezident Spojených států amerických

USA

V pořadí 42. prezident Spojených států amerických. Jeho dvě funkční období byly ve vnitřní politice ve znamení snahy o rozšíření sociálního programu a v řešení několika významných zahraničněpolitických krizí. Hrál klíčovou úlohu v dosažení palestinsko-izraelských dohod z Osla v roce 1993.