Bedřich Moldan

Zakladatel, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Česko

Bedřich Moldan je profesorem Univerzity Karlovy v Praze. Je také zakladatelem Centra pro otázky životního prostředí, jehož ředitelem byl v letech 1991 až 2014. Mezi jeho zkušenosti patří výzkum ukazatelů udržitelného rozvoje (publikoval dvě monografie zadané SCOPE) a různých aspektů střetávání vědy a politiky. Svou účast ve veřejném životě zahájil jako ministr životního prostředí Československé republiky v roce 1990 a v letech 2004–2010 působil jako senátor. Od roku 2003 je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a předsedou jejího Výboru pro strategické řízení. Zastával různé mezinárodní funkce, včetně předsedy Komise OSN pro udržitelný rozvoj a předsedy vědeckého výboru Evropské agentury pro životní prostředí.