Aun Schan Su Ťij

Politička, nositelka Nobelovy ceny míru

Barma

Aun Schan Su Ťij je vůdkyní barmské Národní ligy pro demokracii, známou politickou vězenkyní a zastánkyní nenásilného odporu. V letech 1989-2010 strávila téměř 15 let v domácím vězení, během nichž ji Václav Havel neustále podporoval na mezinárodní scéně a - symbolicky - opakovaně zval na konference Forum 2000. Su Ťij hrála klíčovou roli při částečném přechodu Barmy k demokracii v roce 2010 a jako státní poradkyně účinně vedla vládu. V roce 2013 se konečně mohla zúčastnit konference Forum 2000 v Praze a vystoupit na jejím zahajovacím ceremoniálu. Poté, co v únoru 2021 převzala při státním převratu moc barmská armáda, byla zadržena a prosinci 2021 ve vykonstruovaném procesu odsouzena ke čtyřem letům vězení. V roce 1991 obdržela za svůj mírový a nenásilný odboj proti vojenské diktatuře Nobelovu cenu míru.