Anna Elchyan

Doktorandka, Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě

Rusko

Anna Elchyan je doktorandkou na Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO). Zaměřuje svůj výzkum na občanskou diplomacii v kontextu řešení konfliktů, zejména dlouhotrvajících. V současné době Anna pracuje v politickém oddělení izraelského velvyslanectví v Rusku. Posledních pět let Anna vedla Ženský most, platformu, kde profesionálky z Ruska a zahraničí sdílí své zkušenosti. Anna absolvovala Moskevskou státní univerzitu M. V. Lomonosova.