Alison Taylor

Výkonná ředitelka, Ethical Systems

USA

Alison Taylor je výkonná ředitelka Ethical Systems a profesorka na NYU Stern School of Business. Poslední dvě desetiletí vedla konzultace pro nadnárodní společnosti v oblasti rizik, boje proti korupci, udržitelnosti, lidských práv, kultury a chování, zapojení zúčastněných stran, ESG a etiky a dodržování předpisů. Také zastává poradní role v ESG a rizikovém poradenství Wallbrook a v oblasti udržitelnosti v neziskové organizaci Business for Social Responsibility. Dříve působila jako výkonná ředitelka v Business for Social Responsibility. Pracovala také v Transparency International, Control Risks, PricewaterhouseCoopers a na právnické škole Fordham. Je členkou Rady pro globální budoucnost Světového ekonomického fóra pro transparentnost a boj proti korupci na období 2019-2021.