Alina Mungiu-Pippidi

Profesorka demokratických studií, Hertie School of Governance

Německo/Rumunsko

Alina Mungiu-Pippidi je profesorkou demokratických studií na Hertie School of Governance v Berlíně. Její výzkum se zaměřuje na antikorupční opatření a dobré řízení státu. Mungiu-Pippidi řídí European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS), kde spravuje výzkumný projekt pro FP7 ANTICORRP a také pro Horizont 2020 projekt DIGIWHIST. Její dílo o řízení státu je citováno a aplikováno řadou rozvojových organizací, některými vládami zemí Evropské unie a Evropskou komisí. Po získání doktorátu ze sociální psychologie v roce 1995 na Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” v Rumunsku studovala politologii na Harvard University.