Agnieszka Romaszewska-Guzy

Ředitelka, Belsat TV

Polsko

Agniezska Romaszewska-Guzy je novinářka, viceprezidentka Svazu polských novinářů, bývalá disidentka, ex ředitelka TV Polonia a od roku 2006 ředitelka TV Belsat. Televizní stanice Belsat vysílá z území Polska v Běloruštině. Jejím cílem je posilování demokracie a občanské společnosti v Bělorusku. Agnieszce byl opakovaně udělen zákaz vjezdu na území Běloruska.