Konference k osudu majetku obětí holocaustu

26.–30. června 2009, Praha, Terezín

„Konferenci k osudu majetku obětí holocaustu” pořádala vláda ČR ve spolupráci s Nadací Forum 2000, Centrem pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Federací židovských obcí ČR, Židovským muzeem v Praze, Památníkem Terezín a Ústavem židovských studií Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy ve dnech 26.–30. června 2009 v Praze a v Terezíně.
 
Hlavními cíli konference bylo:

  • zhodnotit, čeho bylo dosaženo v období od mezinárodní konference o osudu majetku obětí holocaustu, která se konala ve Washingtonu v roce 1998, v oblasti navrácení ukořistěných uměleckých předmětů a předmětů kulturní, historické a náboženské hodnoty (v souladu s příslušnými zásadami přijatými na této konferenci a Vilniuskou deklarací z roku 2000) a v oblasti navracení majetku a poskytnutí finanční náhrady;
  • zhodnotit dosavadní postupy v oblasti výzkumu provenience a navracení majetku, případně navrhnout nové, efektivní nástroje vedoucí ke zlepšení stávající praxe;
  • posoudit dopady Stockholmské deklarace z roku 2000 týkající se vzdělávání, výzkumu a uchování památky holocaustu;
  • posílit činnost Pracovní skupiny pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a uchování památky holocaustu (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research), která čítá 26 států a jíž v období 2007–2008 předsedala Česká republika;
  • diskutovat o nových, inovativních přístupech týkajících se holocaustu a nacistických zločinů v oblasti vzdělávání, sociálních programů a kulturních aktivit, s cílem přispívat k prohlubování náboženské a národnostní snášenlivosti ve světě.

 
Součástí konference byl i bohatý kulturní program tematicky související s holocaustem.

Podrobné informace jsou k dispozici na webové stránce konference - www.holocausteraassets.eu.