Média


Vzhledem k omezené kapacitě a bezpečnostním předpisům upozorňujeme, že přístup novinářů na 26. konferenci Forum 2000 "Democracy’s Clear and Present Danger: How Do We Respond?", která se bude konat 31. srpna až 2. září 2022 v Kongresovém centru Praha, není zaručen. Všichni novináři musí být řádně registrováni a akreditováni. Další informace získáte na e-mailové adrese media@forum2000.cz.