Praktické informace


Příchod na akci

Účast na konferenci Forum 2000 je na základě pozvání, omezený počet míst je ale rezervován i pro veřejnost. Pokud se chcete zúčastnit jako posluchač diskuzí, které se uskuteční v paláci Žofín a v Goethe-Institutu, je nutné se zaregistrovat. Dokončením registrace není garantován přístup na konferenci, každá přihláška musí být potvrzena organizátory. Jakmile bude Vaše registrace potvrzena, očekáváme Vaši účast po celou dobu trvání konference.

Vzhledem k velkému množství návštěvníků a omezené kapacitě jednotlivých prostor a sálů velmi doporučujeme včasný příchod na akci. Po naplnění kapacity může být účastníkům vstup odepřen.

Parkování není pro návštěvníky konference zajištěno.


Bezpečnost

Vstup do paláce Žofín a Goethe-Institutu je povolen pouze účastníkům, kteří mají viditelně umístěnou konferenční jmenovku.

Prosíme návštěvníky, aby do prostor konání konference nevnášeli objemná zavazadla. Menší osobní zavazadla a příslušenství lze odložit v šatně.


Místa konání konference

  • Pražská křižovatka, Zlatá (vchod z ulice Liliová), Praha 1
  • Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1
  • Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 224/32, Praha 1
  • Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1
  • Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1

Hlavní část programu konference se koná v paláci Žofín a Goethe-Institutu.
Ostatní panelové diskuze a akce Festivalu demokracie proběhnou na mnoha jiných místech v Praze.

Bezbariérový přístup

Pro osoby s pohybovým postižením jsou přístupné tyto prostory: palác Žofín.
Prostory Goethe-Institutu a Pražské křižovatky jsou dostupné po předchozí domluvě.


Jazyk

Pracovním jazykem konference je angličtina. Vybrané akce budou překládány do jiných jazyků či se v jiných jazycích uskuteční. Informaci o jazyku každé akce naleznete v programu.


Foto a video

Během konference je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznam profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným zástupcům médií. Návštěvníci si mohou přinést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty (kompakty), které nemohou být používány s externím bleskem. Informace týkající se novinářské akreditace naleznete zde.


Internet

Účastníci konference mohou v prostorách Forum Hall paláce Žofín využít otevřené bezdrátové připojení k internetu (WiFi). Sdílejte s námi své dojmy z konference a názory na sociálních sítích: