Praktické informace


Příchod na akci

Konference je otevřená pro veřejnost, ovšem pro vstup na všechny diskuse v paláci Žofín a Goethe-Institutu je nutná předchozí registrace. I v letošním roce je pro úspěšnou kompletaci registrace nutné nahrát fotografii. Registrace je otevřená od úterý 1. srpna. Diskuse a další akce v rámci Festivalu demokracie konané na jiných místech v Praze a v dalších městech jsou otevřené veřejnosti bez nutnosti registrace, a to kromě akcí, které jsou v programu uvedené jako „pouze pro zvané“. 

Vzhledem k velkému množství návštěvníků a omezené kapacitě jednotlivých prostorů a sálů velmi doporučujeme včasný příchod na akci. Po naplnění kapacity může být účastníkům vstup odepřen.

Parkování není pro návštěvníky konference zajištěno.


Bezpečnost

Vstup do paláce Žofín a Goethe-Institutu je povolen pouze účastníkům, kteří mají viditelně umístěnou konferenční jmenovku.

Prosíme návštěvníky, aby do prostorů konání konference nevnášeli objemná zavazadla. Menší osobní zavazadla a příslušenství lze odložit v šatně.

Návštěvní řád


Místa konání konference

Hlavní část programu konference se koná v paláci Žofín a Goethe-Institutu. Ostatní panelové diskuze a akce Festivalu demokracie proběhnou na mnoha jiných místech v Praze.

Přístupnost prostor

Rádi bychom vás upozornili, že prostor „Delegates Lounge“ je přístupný pouze pro účastníky se jmenovkou označenou Forum 2000 Foundation, Speaker nebo Delegate.

Bezbariérový přístup

Pro osoby s pohybovým postižením jsou přístupné tyto prostory: palác Žofín a Pražská Křižovatka.
Prostory Goethe-Institutu, Pražské křižovatky jsou dostupné po předchozí domluvě.


Jazyk

Pracovním jazykem konference je angličtina. Vybrané akce budou překládány do jiných jazyků či se v jiných jazycích uskuteční. Informaci o jazyku každé akce naleznete v programu.


Foto a video

Během konference je povoleno fotografovat a pořizovat videozáznam profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným zástupcům médií. Návštěvníci si mohou přinést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty (kompakty), které nemohou být používány s externím bleskem. Informace týkající se novinářské akreditace naleznete zde.


Internet

Účastníci konference mohou v prostorách Forum Hall paláce Žofín využít otevřené bezdrátové připojení k internetu (WiFi). Sdílejte s námi své dojmy z konference a názory na sociálních sítích: