Odvaha převzít odpovědnost

20. konference Forum 2000 - 16. až 19. října 2016

Festival demokracie


Festival demokracie byl doprovodný program konference Forum 2000. V jeho rámci budou probíhaly přednášky, diskuse, výstavy a další aktivity, které doplňovaly a rozvíjely konferenční témata. Na Festivalu demokracie se podílely neziskové organizace, univerzity a řada dalších partner Fora 2000. 

„…struktury (občanské společnosti) by měly vznikat samozřejmě „zdola“, jako výsledky autentické společenské „samo-organizace“, měly by žít ze živoucího dialogu se skutečnými potřebami, z nichž vznikly, a s jejich zánikem by měly i samy zanikat. Měly by mít velmi rozmanité a zvenčí minimálně regulované principy vnitřní výstavby; rozhodujícím kritériem této „sebe-konstituce“ by měl být její aktuální smysl, nikoli tedy pouhá norma.“
— Moc bezmocných, Václav Havel, 1979 —

Program

Program Festivalu demokracie zde (pouze v angličtině)


Partneři