Dilemata globálního soužití

10. konference Forum 2000