Kdo rozhodne venezuelské volby?

V září 2012 iniciativa Společná starost zveřejnila své stanovisko k otázce nadcházejících prezidentských voleb ve Venezuele. Dne 7. října budou občané této latinskoamerické země volit novou hlavu státu. Na výběr budou mít mezi stávajícím prezidentem Hugo Chávezem a kandidátem opozice Henriquem Caprilesem. Stanovisko s názvem „Kdo rozhodne venezuelské volby?“ vychází z výsledků nashromážděných během výzkumné cesty týmu Fora 2000 do Venezuely.
 
Na rozdíl od předchozích voleb volební průzkumy přisuzují Hugo Chávezovi jen nepatrný náskok před hlavním soupeřem. To sice vypovídá o existenci zdravé politické soutěže, stále však přetrvávají vážné pochybnosti o svobodě médií v zemi. Případné snahy bránit opozici v přístupu do sdělovacích prostředků mohou podkopat legitimitu samotných voleb.
 
„Nedostatečná svoboda médii v zemi je značně alarmující a zřetelně zpochybňuje šance, že ve Venezuele proběhnou vskutku demokratické volby. Proto je naprosto klíčové, aby opozice měla možnost svobodně prezentovat své názory prostřednictvím sdělovacích prostředků. Chávezův režim si tuto nepostradatelnou roli sdělovacích prostředků uvědomuje a snaží se omezit přístup opozice do médií.“  
 
Obavy přetrvávají také nad zdravotním stavem prezidenta Cháveze, zdali bude vůbec schopen své případné čtvrté volební období dokončit.
 
„Zdravotní stav prezidenta Cháveze je jedním z velkých otazníků nadcházejících voleb. Zprávy ohledně jeho aktuálního zdravotního stavu se rozcházejí, nicméně některé z nich přisuzují současnému prezidentovi značně pesimistické vyhlídky. Pokud by například došlo k Chávezově náhlému odchodu z aktivní politiky, nelze vyloučit, že by v zemi zavládlo politické vakuum, což by v důsledku mohlo vést až k určité formě násilného převratu, včetně vojenského puče. Je proto nesmírně důležité, aby v takovéto situaci, pokud by nastala, byla naprosto respektována ústava a její jednotlivé články, které ošetřují takovouto krizovou eventualitu.“
 
Iniciativa Společná starost prezentuje následující doporučení pro zajištění demokratického průběhu říjnových voleb.
 
„Aby se dalo vůbec hovořit o rovných podmínkách během volební kampaně, musí být venezuelské opozici zaručen náležitý přístup do médií. Zároveň musí přestat veškeré snahy úřadů o to umlčet sdělovací prostředky. V den voleb by pak mělo být umožněno opozici umísťovat své pozorovatele na libovolná volební místa, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost. Dále apelujeme na venezuelskou vládu, aby v duchu zavedených zvyklostí umožnila přítomnost mezinárodních volebních pozorovatelů.“

Toto prohlášení podepsalo osm členů iniciativy Společná starost: Frederik Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Grigorij Javlinskij, Michael Novak, Yohei Sasakawa, Desmond Tutu a Richard von Weizsäcker.

Stanovisko bylo v anglickém jazyce zasláno do světových médií a jeho celý text naleznete zde.
 
 

Zpráva iniciativy Společná starost

 
V případě zájmu o detailnější přehled politické situace ve Venezuele doporučujeme k přečtení naši zprávu „Venezuela on the Eve of Presidential Elections“, kterou naleznete v sekci Další dokumenty. Zpráva obsahuje podrobný popis aktuálních politických trendů v zemi v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami a analyzuje jejich význam nejen v kontextu domácí politické scény, ale i té mezinárodní. Zpráva vznikla na základě výzkumné cesty týmu Fora 2000 do Venezuely a kromě řady rozhovorů vychází z širokého spektra informačních zdrojů.
 

Kulatý stůl: „Venezuela po prezidentských volbách”

  
V neposlední řadě bychom vás rádi pozvali na diskusní kulatý stůl, který se uskuteční v rámci 16. výroční konference Forum 2000. Cílem kulatého stolu bude s odstupem jen několika týdnů prodiskutovat a zhodnotit výsledky prezidentských voleb ve Venezuele a jejich širší politicko-společenský dopad. Konference se uskuteční od 21. do 23. října.