Já dobrovolník!

31. března 2011, Praha

Workshop „Já dobrovolník!“, který se uskutečnil 31. března 2011 v Praze, byl zaměřen na diskusi o pojmu dobrovolník a o motivaci k dobrovolnické práci, nastínil typy dobrovolnictví a poskytl prostor pro sdílení zkušeností účastníků s dobrovolnickou prací na místní i mezinárodní úrovni. Součástí workshopu byla také debata s dobrovolnicemi z Polska a Rumunska, které jsou v Praze v rámci Evropské dobrovolné služby. Ve spolupráci s účastníky byl vytvořen a distribuován seznam užitečných adres a kontaktů pro zájemce o dobrovolnickou činnost.
 
Workshop byl realizován ve spolupráci s Libereckou občanskou společností a Organizací na podporu integrace menšin.