Irské zkušenosti

18. května 2004, Praha

IRSKÉ ZKUŠENOSTI
PO VSTUPU DO EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ/EVROPSKÉ UNIE

Vinárna Obecního domu v Praze, úterý 18. května 2004; 14:00-18:00

"Členství v EU nás proměnilo ze stagnující, zaostalé, neúspěšné části britské ekonomiky v moderní a prosperující evropskou zemi."
Pat Cox, předseda Evropského parlamentu

Když Irsko vstoupilo roku 1973 do Evropské unie, jeho HDP dosahovalo 62% průměru zemí EU; v roce 2002 to bylo již 121%. Tento zázrak se však nestal přes noc. Ještě v roce 1987 zemi sužovala dvouciferná nezaměstnanost, rozsáhlá emigrace a veřejný dluh přesahující 120% HDP. V roce 2004 dosahuje nejvyšší daňová sazba pro firmy 12,5%, podíl státu na ekonomice klesl na 33% a nezaměstnanost se snížila na 5%. (zdroj: The Economist)

Účastníci kulatého stolu, pořádaného Nadací Forum 2000 a Friedrich-Naumann-Stiftung, diskutovali o těchto tématech:

  • Do jaké míry plyne irský hospodářský úspěch ze členství země v ES/EU a do jaké míry byl naopak výsledkem racionální domácí politiky?
  • Byla adekvátní ekonomická rozhodnutí zaváděna bezprostředně po vstupu Irska to ES nebo se tak stalo spíše v posledních dvaceti letech?
  • Jak se s integrací do ES vypořádala irská vláda a státní správa? Setkaly se s výraznými obtížemi?
  • Jsou podmínky Irska a České republiky srovnatelné?
  • Které z irských příkladů by měly být následovány, kterých je třeba se vyvarovat?
  • Jaké další výhody, kromě hospodářských, získalo Irsko díky svému začlenění do evropských struktur?

Fotogalerie