„How Can Central European Civil Society Assist the Egyptian Transition?“

6. června 2011, Praha
 
Nadace Forum 2000 ve spolupráci s DEMAS – Asociací pro podporu demokracie a lidských práv a Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM uspořádaly mezinárodní workshop s názvem „How Can Central European Civil Society Assist the Egyptian Transition?“ Seminář se uskutečnil 6. června 2011 v Praze v prostorách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
 
Začátkem roku 2011 se v zemích severní Afriky a Blízkého východu objevila série výzev volajících po politické, ekonomické a sociální změně. V Egyptě jedno z nejefektivnějších hnutí přerostlo v lidovou revoluci a silný hlas občanské společnosti přinutil prezidenta Husní Mubaraka k rezignaci. Jelikož si Česká republika a další státy střední Evropy prošly politickou, ekonomickou a sociální transformací v průběhu posledních dvaceti let, mohou tyto země sdílet mnoho pozitivních i negativních zkušeností. Cílem pražského workshopu bylo zhodnotit současnou situaci v Egyptě a otevřít diskusi o zapojení středoevropského neziskového sektoru v přechodu k demokracii v této zemi i v rámci celého regionu.
 
Setkání bylo uzavřené a zúčastnili se ho zástupci veřejných institucí a neziskových organizací ze zemí střední Evropy i z Egypta. Celodenní seminář byl rozdělen do tří částí. Úvod byl věnován analýze egyptské občanské společnosti a identifikaci jejích potřeb. V rámci druhé části účastníci prozkoumali současné aktivity neziskových organizací ze zemí Visegrádské skupiny a Evropské unie podporující proces transformace v Egyptě. Na závěr workshopu byly diskutovány společné představy a možnosti budoucí spolupráce.


Dokumenty a výstupy

Pouze v angličtině

Briefing Note

Workshop Agenda

List of Participants