Hodnotící konference k restitucím nemovitého majetku

26.–28. listopadu 2012, Praha
 
V rámci pokračujících snah o nápravu křivd spáchaných během holocaustu se v pražském Černínském paláci od 26. do 28. listopadu 2012 uskutečnila Hodnotící konference k restitucím nemovitého majetku – Immovable Property Review Conference (IPRC). Pořádal ji Evropský institut odkazu šoa ve spolupráci s Nadací Forum 2000 a pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga. Partnery konference byly Magistrát hlavního města Prahy a Český rozhlas. Konference stavěla na výsledcích podobných dřívějších setkání a jejich závěrech, a to včetně Terezínské deklarace, společného prohlášení Evropské komise a českého předsednictví Radě Evropské unie v roce 2009 a restitučních doporučení z roku 2010. Tyto dohody vytyčily rámec budoucího vzdělávání a bádání o holocaustu, prosadily sociální péči o přeživší, ochranu památníků a dalších vzpomínkových míst, zkoumání původu uloupených uměleckých děl, pokračující přeshraniční spolupráci a výměnu informací a také vzájemnou výměnu osvědčených postupů.

Konference se zúčastnili představitelé 41 zemí, které podpořily Terezínskou deklaraci, odborníci a zástupci různých mezinárodních organizací. Věnovali se pokroku, kterého zúčastněné země v poslední době v příslušných oblastech dosáhly. Podělili se také o zhodnocení vývoje, nabyté zkušenosti a osvědčené postupy a doporučili další kroky. Vystoupili zde mimo jiné bývalý americký diplomat Stuart Eizenstat, izraelští poslanci a přeživší holocaustu Colette Avital a Felix Kolmer. Ke konkrétním tématům patřily diskuse o náboženském a obecním majetku, soukromém majetku, majetku bez dědiců, o ekonomických otázkách, roli médií a veřejného mínění i úloze, kterou v restitučním procesu sehrávají mezinárodní instituce.


Fotogalerie


Výstupy konference

Závěrečná zpráva

Pouze v angličtině

Tiskové zprávy

3. prosince 2012

28. listopadu 2012

26. listopadu 2012