Hirošima – Nagasaki 1945–2010

Výstava pořádaná Nadací Forum 2000 ve spolupráci s Hiroshima Peace Memorial Museum a The Nippon Foundation připomněla 65. výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki ve dnech 6. a 9. srpna 1945. Téma výstavy se vztahovalo také k podpisu smlouvy o omezení jaderného arzenálu mezi USA a Ruskou federací v Praze dne 8. dubna 2010.

Svržení atomové bomby na Hirošimu na sklonku 2. světové války, 6. srpna 1945, si vyžádalo přes 140 tisíc obětí a dalších 70 tisíc zemřelo bezprostředně po výbuchu nad Nagasaki. Tíživé dědictví nukleárního věku připomíná ojedinělá podzimní výstava, která probíhá v Praze v Novoměstské radnici a v Brně v Moravském zemském muzeu. Díky vstřícnosti japonského Hiroshima Peace Memorial Museum se u nás poprvé představí autentické artefakty a záběry z výbuchu atomových bomb nad Hirošimou a Nagasaki i z událostí hodin a dnů, které následovaly. Panely s fotografiemi a vysvětlujícími texty rozebírají jednotlivé dopady výbuchu na města a jejich obyvatele. Zachycují utrpení obětí zasažených výbuchem, vysokým žárem a radioaktivním zářením i snahu lékařských a záchranářských týmů pomáhat postiženým v těžkých podmínkách. Expozice však sleduje nejen příčiny a bezprostřední dopady výbuchů a následnou postupnou obnovu měst, ale představuje zejména silné mírové poselství pro dnešní dobu.

Výstava Hirošima – Nagasaki 1945–2010 se konala u příležitosti 14. výroční konference Forum 2000 „Svět, ve kterém chceme žít“ pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
 

 

Praha
12. října – 14. listopadu 2010

Novoměstská radnice, výstavní sály
Vodičkova 1/3, Praha 2

Otevřeno denně od 10.00 do 18.00 hodin

Vstupné:
základní – 40 Kč
snížené – 30 Kč
rodinné – 80 Kč
skupinové – 20 Kč
registrované školní skupiny – vstup zdarma

Součástí pražské výstavy byl vzdělávací program
určený pro střední školy.

Brno
14. října – 13. listopadu 2010

Moravské zemské muzeum, Palác šlechtičen
Kobližná 1, Brno

Otevřeno úterý až sobota od 9.00 do 17.00 hodin
Vstupné – 20Kč

Leták k výstavě


Organizátoři


Partneři


Fotogalerie

Komentovaná prohlídka výstavy


Vernisáž výstavy