Havel Lives

Členové iniciativy Společná starost věnovali své první stanovisko v roce 2012 Václavu Havlovi, spoluzakladateli Nadace Forum 2000 a iniciativy Společná starost. Stanovisko bylo inspirováno jeho životem a významnými činy, které změnily svět, v němž žijeme.
 
„Smrt Václava Havla, bývalého prezidenta Československa a České republiky, vyvolala vlnu smutku po celém světě. Pro jeho přátele je to zdrcující ztráta, ale všichni se utěšujeme tím, že jeho odvaha a myšlenky pomohly změnit svět k lepšímu a tento proces stále pokračuje.“
 
V roce 1997 se Václav Havel podílel na vzniku úspěšné a široce uznávané série mezinárodních konferencí Forum 2000, v rámci kterých významní hosté diskutují témata sahající od stavu demokracie, právního státu a lidských práv po mezináboženský dialog a ekologickou udržitelnost. Rovněž pomohl založit iniciativu Společná starost, která je volným a otevřeným uskupením osobností reprezentujících různé kultury, historii, náboženství a tradice; osobností, jež vyjadřují společná stanoviska k nejdůležitějším otázkám dnešního světa s cílem prosazovat principy dobrého vládnutí, respekt k lidským právům a vzájemnou toleranci. 
 
Členové iniciativy Společná starost se zavazují pokračovat v díle Václava Havla; stanovisko se soustřeďuje na hlavní body jeho odkazu a apeluje na nás všechny, abychom uplatňovali jeho myšlenky v rámci komplikovaného globalizovaného světa. 
 
„Toto je pravděpodobně klíčové poselství, které Václav Havel zanechal našemu světu: aktivní celosvětové svědomí. Každý z nás nese odpovědnost za naši civilizaci, nemůžeme se obracet zády a zavírat oči, když je potlačována svoboda. Havel nás naučil, že jelikož si všichni užíváme výhody globalizace, musíme také usilovat o to, aby náš svět byl svobodnější, bezpečnější, spravedlivější, více ekologicky udržitelné a demokratičtější místo pro všechny.“
 
Výzvu podepsali všichni aktivní členové iniciativy Společná starost: Jeho královská výsost El Hassan bin Talal, Jeho Svatost dalajlama, Frederik Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Hans Küng, Michael Novak, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker a Grigory Yavlinsky.
 
Text byl distribuován vybraným světovým médiím a jeho plné znění v anglickém jazyce naleznete na anglicke verzi této stránky.