Pro partnery


Jste firma, které nejsou lhostejné demokratické hodnoty? Dokažte to a zapojte se do Festivalu demokracie, který proběhne již 5. – 11. října 2018 v Praze a dalších vybraných městech České republiky a střední Evropy.

Festival demokracie nabídne okolo 70 veřejných debat, projekcí, koncertů, výstav a dalších akcí. Hlavním Festivalovým dnem bude 6. říjen 2018, v rámci kterého se představí vybrané neziskové organizace. V průběhu celého dne budou na hlavním pódiu probíhat koncerty a další vystoupení pro veřejnost.

Nabízíme možnost prezentace v průběhu celého festivalového týdne a také v rámci hlavního Festivalového dne v centru Prahy. Festival demokracie můžete podpořit jak finančním, tak materiálním darem.

Pro více informací o možnostech spolupráce s Nadací Forum 2000 kontaktuje Kristýnu Klepáčkovou, koordinátorku rozvoje, na kristyna.klepackova@forum2000.cz.


Možnosti zapojení partnerů:

PODPOROVATEL

1) Zorganizování vlastní akce (nutnost zajištění vlastních prostor) v rámci Festivalu demokracie. Propagace Vaší akce bude zajištěna ve stejném rozsahu, jako propagace všech dalších akcí probíhajících v rámci festivalu.

nebo

2) Propagační výstavní stánek Vaší organizace v rámci Festivalového dne v centru Prahy, k prezentaci dobročinných a dalších veřejně prospěšných aktivit, distribuci propagačních materiálů, vystavení banneru/roll-upu.

Prezentace „Podporovatele Festivalu demokracie“:

 • uvedení názvu organizace na webových stránkách Nadace Forum 2000 v sekci Festivalu demokracie 2018.

PARTNER

1) Zorganizování vlastní akce (nutnost zajištění vlastních prostor) v rámci Festivalu demokracie. Propagace Vaší akce bude zajištěna ve stejném rozsahu, jako propagace všech dalších akcí probíhajících v rámci festivalu.

2) Propagační výstavní stánek Vaší organizace v rámci Festivalového dne v centru Prahy, k prezentaci dobročinných a dalších veřejně prospěšných aktivit, distribuci propagačních materiálů, vystavení banneru/roll-upu.

3) Inzerce (jedna černobílá vnitřní strana) v programové brožuře festivalu.

Prezentace „Partnera Festivalu demokracie“:

 • uvedení loga s prolinkem na webových stránkách Nadace Forum 2000 v sekci Festivalu demokracie 2018
 • uvedení loga mezi partnery festivalu v tištěném programu
 • uvedení loga a na roll-upech festivalu
 • zařazení mezi podporovatele nadace na stránce www.forum2000.cz/partneri a ve výroční zprávě nadace

HLAVNÍ PARTNER

1) Zorganizování vlastní akce (nutnost zajištění vlastních prostor) v rámci Festivalu demokracie. Propagace Vaší akce bude zajištěna ve stejném rozsahu, jako propagace všech dalších akcí probíhajících v rámci festivalu.

2) Velký propagační výstavní stánek Vaší organizace na prominentním místě v rámci Festivalového dne v centru Prahy, k prezentaci dobročinných a dalších veřejně prospěšných aktivit, distribuci propagačních materiálů, vystavení banneru/roll-upu.

3) Inzerce (barevná strana – vnější zadní strana obálky) v programové brožuře festivalu.

4) Možnost prezentace na pódiu v rámci Festivalového dne.

Prezentace „Hlavního partnera Festivalu demokracie“:

 • exkluzivita v pozici hlavního partnera
 • umístění loga na pódiu během Festivalového dne
 • uvedení loga na webových stránkách Nadace Forum 2000 v sekci Festivalu demokracie 2018
 • uvedení loga mezi partnery festivalu v tištěném programu (uvedení jako „Hlavní partner Festivalu demokracie“)
 • uvedení loga a na roll-upech festivalu (uvedení jako „Hlavní partner Festivalu demokracie“)
 • zařazení mezi podporovatele nadace na stránce www.forum2000.cz/partneri a ve výroční zprávě nadace

IN-KIND PODPORA

Podpora při zajištění propagace akce, zajištění nabíjecí stanice v rámci Festivalového dne, zorganizování programu pro děti, zajištění posezení pro návštěvníky akce, zajištění občerstvení a dalších služeb dle Vašich kapacit a preferencí.

Dle rozsahu poskytnuté podpory zařazení mezi podporovatele, nebo partnery Festivalu demokracie.

Nadace Forum 2000 si vyhrazuje právo odmítnout jakéhokoli partnera bez udání důvodu.