Pro partnery


Jste CSR organizace nebo obchodní společnost, které nejsou lhostejné demokratické hodnoty?

Dokažte to a zapojte se do Festivalu demokracie! Nabízíme možnost uspořádat vlastní akci během festivalového týdne, který se uskuteční 5.–12. října 2017 v Praze a dalších městech. Mimo jiné se můžete prezentovat během festivalového dne, který se uskuteční dne 9. října 2017 na náměstí Václava Havla přímo vedle Národního divadla a v těsném sousedství míst, kde bude probíhat konference Forum 2000. Festival demokracie můžete podpořit také finančním, materiálním či jiným darem.

Fotografie z předchozích ročníků


1. Podporovatel

 • zařazení vaší akce organizované ve vámi zajištěném prostoru v rámci Festivalu demokracie (mimo náměstí Václava Havla) nebo výstavní plocha na náměstí Václava Havla 200 x 200 cm ve sdíleném stanu 400 x 800 cm s vybavením: 2 židle, 1 stůl šíře 120 cm, 1 zásuvka na notebook, osvětlení, vytápění
 • propagace akce bude ve stejném rozsahu jako propagace všech ostatních akcí festivalu
 • uvedení v tištěném programu Festivalu demokracie
 • zařazení mezi podporovatele Festivalu demokracie na webu projektu (Text + odkaz)

2. Partner

 • zařazení vaší akce organizované ve vámi zajištěném prostoru v rámci Festivalu demokracie nebo výstavní plocha na náměstí Václava Havla v samostatném stánku 300 x 300 cm s vybavením: 2 židle, 1 stůl šíře 120 cm, 1 zásuvka na notebook, osvětlení, vytápění
 • propagace samotné akce bude ve stejném rozsahu jako propagace všech ostatních akcí festivalu
 • možnost prezentace dobročinných a dalších veřejně prospěšných aktivit, distribuce propagačních materiálů, vystavení banneru/roll-upu
 • zařazení mezi partnery Festivalu demokracie na webu projektu (logo + odkaz)
 • zařazení loga mezi partnery festivalu do tištěného programu a logo na roll-upech v místech konání
 • zařazení mezi podporovatele nadace na stránce www.forum2000.cz/partneri a ve výroční zprávě

3. Hlavní partner 

 • exkluzivita v pozici hlavního partnera
 • zařazení vaší akce organizované ve vámi/námi zajištěném prostoru v rámci Festivalu demokracie a výstavní plocha na náměstí Václava Havla v samostatném stánku 300 x 300 cm s vybavením: 2 židle, 1 stůl šíře 120 cm, 1 zásuvka na notebook, osvětlení, vytápění
 • umístění stánku na viditelném místě dle výběru
 • možnost prezentace dobročinných a dalších veřejně prospěšných aktivit, distribuce propagačních materiálů, vystavení banneru/roll-upu
 • prominentní logo s odkazem na webových stránkách festivalu
 • prominentní logo mezi partnery festivalu v tištěném programu a logo na roll-upech v místech konání
 • umístění loga na podium na náměstí Václava Havla
 • zařazení mezi podporovatele nadace na stránce www.forum2000.cz/partneri a ve výroční zprávě

4. In-kind podpora

 • propagace akce, zajištění nabíjecí stanice, odpočinkové zóny, dětského programu, posezení, občerstvení nebo dalších služeb dle vlastních kapacit a preferencí
 • dle rozsahu podpory zařazení mezi podporovatele nebo partnery Festivalu demokracie

Forum 2000 si vyhrazuje právo odmítnout partnera bez udání důvodu.

Pro více informací o možnostech spolupráce Vaší organizace/firmy s Nadací Forum 2000 nás kontaktujte na fedem@forum2000.cz.