Evropa – výzva pro dnešek: Reflexe nad integrací

22. března 2013, Praha

Výroční konference PIDEC s názvem „Evropa – výzva pro dnešek: Reflexe nad integrací“ se uskutečnila v pátek 22. března 2013 v Richtrově domě. Konferenci organizovala Nadace Forum 2000 a Pražský institut pro demokracii, ekonomii a kulturu (PIDEC) New York University.
 
Moderátor:
Pavel Fischer, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha
 
Panelisté:
Aleš Chmelař, Centrum evropských politických studií, Brusel
Zdeněk Kudrna, Rakouská akademie věd, Vídeň
Jan Šnaidauf, Evropská služba pro vnější činnost, Brusel
Jan Macháček, HN, Respekt, Praha
Monika MacDonagh Pajerová, ANO pro Evropu, Praha
Josef Beránek, Česká křesťanská akademie, Praha


Videozáznamy

Panelová diskuse 1

Panelová diskuse 2