Drogy v Česku a Německu: společný problém, společná řešení

11. dubna 2014, Praha

Diskuse s názvem „Drogy v Česku a Německu: společný problém, společná řešení“ se uskutečnila v pátek 11. dubna 2014 v Café Louvre v Praze. 
 
Debaty se zúčastnili přední čeští i němečtí politici, odborníci z neziskového sektoru i státní správy a také novináři věnující se problematice drog v česko-německém pohraničí. Diskuse se soustředila na prudký nárůst výroby a spotřeby krystalického pervitinu v České republice a Německu a nastínila způsoby, jak tento problém řešit. 
 
Debatu zahájil německý spolkový ministr zemědělství Christian Schmidt, který je rovněž spolupředsedou Česko-německého diskusního fóra, Luděk Sefzig, bývalý senátor a spolupředseda Česko-německého diskusního fóra, a Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti. Ocenili přitom význam takovýchto setkání, neboť jsou příležitostí pro dialog a společné úsilí politické reprezentace i občanské společnosti.
 
Následovaly příspěvky Marlene Mortler, německé vládní pověřenkyně pro otázky drog, a jejího českého protějšku, národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. Oba se shodli na tom, že nejdůležitějšími prvky úspěšné protidrogové politiky jsou prevence a léčba skupin ohrožených drogami, z nichž nejzranitelnější jsou děti a mládež.
 
Policejní inspektor bavorské policie Thomas Hampel vnesl do diskuse pohled kriminalistický a pochvaloval si spolupráci s českými kolegy při společných protidrogových zásazích. Markéta Černá, ředitelka občanského sdružení Kotec, které pracuje s drogově závislými v západních Čechách, nastínila proměnu, kterou přinesla otevřená drogová scéna do českých měst, a zdůraznila nutnost bojovat proti organizovanému zločinu, do nějž obchod s drogami v současné době narostl.   
 
Diskuse byla spjata s ústředním tématem Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB), kterým je pro rok 2014 přeshraniční protidrogová prevence. Akce byla organizována Nadací Forum 2000 a Česko-německým diskusním fórem (ČNDF), které je financováno ČNFB, v rámci dlouhodobé spolupráce na projektech podporujících česko-německé vztahy. Nadace Forum 2000, která je českým partnerem ČNDF, pomáhá vytvářet a organizovat projekty, jež rozvíjejí otevřený dialog mezi Čechy a Němci a zároveň podporují vzájemnou spolupráci a porozumění.  
 
Akce byla pouze pro zvané.


Fotogalerie


Tisková zpráva