Diskuse k připomenutí snídaně prezidenta Mitterranda s československými disidenty

11. prosince 2013, Praha

Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v Praze uspořádala diskusi k připomenutí 25. výročí setkání francouzského prezidenta Françoise Mitterranda s osmi československými disidenty.
 
 Původní setkání 

Původní setkání při snídani se konalo dne 9. prosince 1988 v Buquoyském paláci – sídle francouzského velvyslanectví v Praze – a mezi přítomnými disidenty byl například Václav Havel, Jiří Dienstbier či Václav Malý. Setkání představovalo de facto oficiální uznání československého disentu západním demokratickým státem. Pro disidenty se tak stalo impulsem pro další vývoj aktivit cílených proti zkostnatělé politické struktuře československého státu. Mitterrandova debata s vůdci neformální opozice také vyslala silný politický signál Komunistické straně Československa, která již v té době čelila rostoucímu domácímu a mezinárodnímu tlaku. Setkání u snídaně se v následujících měsících stalo důležitým symbolem západní podpory pro přechod k demokracii v Československu.
 

Diskuse k připomenutí snídaně 

Diskuse k připomenutí této památné snídaně proběhla ve středu 11. prosince 2013 od 9 do 11 hodin, a to opět v prostorách francouzského velvyslanectví v Praze. Mezi pozvanými hosty bylo několik původních účastníků, historiků, akademiků a diplomatů. Diskuse se zaměřila nejen na dědictví setkání Françoise Mitterranda s československými disidenty, ale také na význam obdobných aktů v současné diplomacii.
   
Úvodní slovo:
Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec v České republice, Francie 
Jakub Klepal, výkonný ředitel, Nadace Forum 2000, Česká republika
 
Moderátor:
Tomáš Vrba, předseda správní rady, Nadace Forum 2000, Česká republika
 
Účastníci:
Oldřich Tůma, historik, Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd, Česká republika 
Stanislas Mrozek, zástupce generálního konzula ve Frankfurtu, původní účastník setkání v roce 1988, Francie 
Karel Srp, předseda, Jazzová sekce – Artforum, původní účastník setkání v roce 1988, Česká republika 
Jacques Rupnik, politolog, Francie 
Rostislav Valvoda, vedoucí východoevropských projektů, Člověk v tísni, Česká republika

Podrobnější shrnutí je dostupné na anglické verzi stránky.


Fotogalerie