Demokratické transformace ve střední Evropě a budoucí perspektivy pro demokracii


V podvečer 21. března 2014 se v pražském Hotelu Emblem uskutečnila uzavřená diskuse s uplatněním pravidla Chatham House. Tématem byly demokratické transformace ve střední Evropě a budoucí perspektivy pro demokracii.
 
Diskuse poukázala na to, že státy střední a východní Evropy patřily po pádu komunismu mezi nejnadšenější zastánce a hybatele evropského projektu, neboť učinily trpkou zkušenost nejen s komunistickou, nýbrž i fašistickou ideologií. V současné době se však postoje jednotlivých zemí v regionu liší. Zatímco v některých státech, jako například na Slovensku, i nadále panuje trvalý zájem o Evropskou unii, jiné země, kupříkladu Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko či Srbsko, se ubírají euroskeptičtějším směrem. Toto se děje jak kvůli nedostatečné demokratické tradici, tak finančním těžkostem vyplývajícím z úsporných opatření proti ekonomické krizi. 
 
Diskuse se také podrobně věnovala krizi na Ukrajině a nastolila otázku, zda bude obyvatelstvo Ukrajiny, symbolizované protestujícími na kyjevském náměstí Majdan, moci rozhodovat o své budoucnosti svobodně, či bude-li pod tlakem Ruska. Debata se dotkla rovněž situace na Krymu a reakce na připojení poloostrova k Rusku ze strany Evropské unie i Spojených států. Zazněl názor, že by ukrajinská krize mohla vyvolat utužení transatlantických vztahů, neboť energetická soběstačnost Spojených států s sebou přinese strategický zájem vyvažovat evropskou závislost na nestálých ruských zdrojích.    
 
Podrobnější shrnutí v anglickém jazyce si můžete přečíst na anglické verzi stránky.
 
Diskuse se tematicky vztahovala k připravované výroční konferenci Forum 2000, která se uskuteční ve dnech 12.–14. října 2014 v Praze a 15. října 2014 v Brně, Ostravě, Bratislavě, Budapešti a Krakově.