Demokracie a bezpečnost

22. dubna 2004, Praha

Rytířský sál, Senát České republiky


Účastníci debaty moderované Alexandrem Vondrou se zamýšleli nad aktuální světovou bezpečnostní situaci po útocích v New Yorku a Madridu a válkách v Afghánistánu a Iráku. Diskutovali o strategiích boje proti terorismu, o možnostech prevence terorismu a o rozdílných přístupech v Evropě a v USA. Další otázkou byla hrozba takzvaného syndromu Velkého bratra, který mnozí vidí ve zvýšených snahách jednotlivých vlád sledovat cizí i vlastní občany. Účastníci hledali odpověď na to, jakou cenu v omezení svobody pohybu, projevu či vyznání je mezinárodní komunita ochotna zaplatit v zájmu zajištění své fyzické bezpečnosti.

Kulatý stůl "Demokracie a bezpečnost" uspořádala Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Prague Society for International Cooperation, Programem atlantických bezpečnostních studií (PASS) a Senátem České republiky.


Fotogalerie