Democratická solidarita 2022

Demokratická solidarita v Latinské Americe 

6.-8. dubna 2022, Madrid, Španělsko 

Nadace Forum 2000 pořádá ve dnech 6.-8. dubna 2022 již sedmý ročník konference „Demokratická solidarita v Latinské Americe“, tento rok ve španělském Madridu. Konference Demokratické solidarity mají za cíl rozvíjet trvalou diskuzi o výzvách pro demokracii v regionu, pokojných a trvale udržitelných přechodech k demokracii, a také o kvalitě demokracie v Latinské Americe a Karibiku (LAC). 

Uzavřené diskuse letošní konference poskytnou kritickou reflexi současné politické situace v regionu, nadcházejících voleb v roce 2022, sociální mobilizace, demokratického oslabování nebo digitální správy věcí veřejných, a další důležitá témata. 

Konference se bude skládat z jednoho dne soukromých pracovních setkání mezi politiky, odborníky, diplomaty, mladými lídry a aktivisty. 8. dubna pak proběhne veřejná diskuse na madridské univerzitě. Více informací o veřejné akci bude brzy zveřejněno zde. 


Solidaridad Democrática en América Latina 

Abril 6-8, 2022, Madrid, España 

La Fundación Forum 2000 está organizando la séptima edición de la conferencia "Solidaridad democrática en América Latina" en Madrid, España, del 6 al 8 de abril de 2022. Las conferencias de Solidaridad Democrática buscan promover un debate continuo sobre los desafíos a la democracia, unas transiciones democráticas pacíficas y sostenibles y la calidad de la democracia en América Latina y el Caribe (LAC). 

Las sesiones de la próxima conferencia brindarán una reflexión crítica sobre la actualidad política en la región, las próximas elecciones de 2022, la movilización social, el debilitamiento democrático, la gobernanza digital y otros temas importantes. 

El evento consistirá en un día completo de reuniones privadas entre políticos, expertos, diplomáticos, jóvenes líderes y activistas, y en un debate público en una universidad madrileña. Próximamente encontrará aquí más información sobre el evento público.