Budoucnost Evropy: Vize a výzvy

Pátek 1. června 2018, Praha

Vysocí představitelé České republiky a Německa diskutovali v Praze budoucnost EU, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vnitřní bezpečnost a migraci. Cílem setkání bylo rozvíjení dalších impulzů pro bilaterální spolupráci a společnou evropskou agendu. Akce se zároveň zúčastnilo asi 50 vybraných zástupců občanské společnosti.

Pod vedením státního tajemníka pro evropské záležitosti na Úřadu vlády Aleše Chmelaře a vedoucího odboru pro evropské záležitosti na Spolkovém ministerstvu zahraničí Martina Kotthause pokračují zástupci obou vlád v bilaterálním dialogu o evropských otázkách. Ten se koná po letech 2016 a 2017 již potřetí a stal se mezitím pevnou součástí meziresortního strategického dialogu, který poskytuje od roku 2015 pevný rámec pro česko-německou mezivládní spolupráci.

Akce se uskutečnila za podpory ministerstev zahraničí obou zemí, Česko-německého diskusního fóra a Úřadu vlády České republiky ve spolupráci s Nadací Forum 2000. Akce byla financována Česko-německým fondem budoucnosti.

Česko-německé diskusní fórum, které kulatý stůl pořádalo ve spolupráci s Nadací Forum 2000, bylo založeno v roce 1997 na základě Česko-německé deklarace. Jeho úkolem je podpořit dialog mezi Čechy a Němci a pomoci propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a partnerství.


Fotogalerie