Aktivní participace ve veřejném životě


V prosinci 2010 se v Praze uskutečnil workshop s názvem „Aktivní participace ve veřejném životě“, kterého se zúčastnili spolupracovníci a dobrovolníci Nadace Forum 2000. Účastníci workshopu debatovali o tom, co pro ně znamená aktivní participace, a sdíleli své zkušenosti se zapojením do projektů podporujících rozvoj občanských vlastností. Cílem workshopu bylo především umožnit vzájemnou výměnu pohledů na toto téma a nalézt nové možnosti a motivaci k rozšiřování vlastních aktivit. Z tohoto důvodu se workshop věnoval také programu Evropské unie Mládež v akci, který je zaměřen na financování projektů mladých lidí.
 
Workshop byl realizován ve spolupráci s Libereckou občanskou společností a Národní agenturou Mládež a byl jedním z výstupů projektu „Sailors on the CitizenShip – Discovering Africa“.