NGO Market 2014

The annual Non-profit Fair

Exhibiting Organizations


Crisis, Humanitarian and Development Aid

ADRA, o. p. s.
Centrum Dialog o. p. s.
Centrum Narovinu
Člověk v tísni, o. p. s.
EDUCON, o. s.
Help, So We Can Help.
Charita ČR
Jeden svět, o. p. s.
Lékaři bez hranic
MOST, o. p. s.
Občanské sdružení Smíšek
SIRIRI o. p. s.
Wontanara, o. p. s.

Culture, Sport and Leisure Time

Institut pro památky a kulturu, o. p. s.
Knihovna Václava Havla
Opři se, z. s.
Piána na ulici
Radio Rastafari
Respekt
Skibeck
Sportovní klub vozíčkářů Praha
TRK
Unijazz
Vlastní cestou

Human Rights and Democracy Promotion

Amnesty International
Asociace NNO v ČR
Burma Center Prague o. p. s.
DEMAS
Fórum 50 %, o. p. s.
Frank Bold
Gender Studies, o. p. s.
HESTIA
In IUSTITIA
Lepší místo
NaZemi
NESEHNUTÍ
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva
Potala
PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
Svět bez válek a násilí
Transparency International – ČR, o. p. s.

Social Services and Health 

ALEN sdružení žen
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alternativa 50+
Amelie, o. s.
APLA Praha
APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící)
Arcidiecézní charita Praha
Asistence, o. p. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o. s.
Aqua Vitae, Poradna pro ženy v tísni
Borůvka Praha o. p. s.
Centrum ALMA, o. p. s.
Centrum podpory podnikání Praha, o. p. s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Centrum pro integraci cizinců
CEREBRUM
Cesta domů
Časopis Můžeš
Česká alzheimerovská společnost
Česká asociace ergoterapeutů
Česká asociace pro vzácná onemocnění
Česká unie neslyšících
České ILCO
DEBRA ČR
Diakonie ČCE
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci
Diakonie ČCE – středisko v Praze 5 – Stodůlkách
Dílna Eliáš
Dílna Gawain
Dílny tvořivosti
Dobromysl o. p. s.
Domov Sue Ryder
Domov svaté Rodiny
Donor Praha, o. s.
Farní charita Beroun
Fokus Praha
FOKUS Vysočina
Hornomlýnská o. p. s.
IFMSA Česká republika
Integrační centrum Praha, o. p. s. (ICP)
Lata – Programy pro ohroženou mládež
Lékořice o. s.
Letní dům, o. s.
Lidé mezi lidmi
Liga proti rakovině Praha
Lymfom Help, o. s.
Magdaléna, o. p. s.
Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
Maturus, o. p. s.
Momo Chrudim, o. p. s.
Na počátku, o. p. s.
Neposeda
NRZP ČR
Občanské sdružení Kaleidoskop
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
P3 – People, Planet, Profit, o. p. s.
Persefona
Pestrá společnost, o. p. s.
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o. p. s.
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s.
Pražská organizace vozíčkářů
proFem o. p. s.
PROGRESSIVE o. p. s.
PROSAZ
Ramus
Raná péče EDA, o. p. s.
Reset
Rett Community
Sdružení Linka bezpečí
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
Sdružení SOS dětských vesniček
Seppia
SFinga
Síť mateřských center, o. s.
Spektra v. d. n.
SPMP – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, KO Praha
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, o. s.
Společnost pro ranou péči
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Tichá kavárna
Totum o. s.
Tyfloservis, o. p. s.
VIDA o. s.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
z.s. Willík – Williamsův syndrom
YMCA Praha o. s.
Židovská obec v Praze
Život 90

Education, Training and Research / Law 

AFS Mezikulturní programy, o. p. s.
AICM ČR
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
ARPOK, o. p. s.
Asociace debatních klubů
Asociace společenské odpovědnosti
Atlantis Center: Dům zážitků
Celé Česko čte dětem
Centrum vzdelávania neziskových organizácií
CEVAP – Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů
CRM pro neziskovky, o. s.
Česká debatní společnost, o. s.
Českobratrská církev evangelická
Český svaz chovatelů
Dům zahraniční spolupráce
EKS
Elio, o. s.
EPLA
Federace žen za mír ve světě – WFWP (Women’s Federation for World Peace)
IMPAKT Společnost pro aktivizaci periferií
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Jules a Jim, o. s.
Junior Achievement
Komunita pro lidský rozvoj
Mezinárodní institut pro rodinu a dítě
Nadání a dovednosti o. p. s.
Národní institut pro děti a rodinu
Nová škola, o. p. s.
Političtí vězni.cz
Profesní komora sociálních pracovníků, z. s.
Recyklohraní, o. p. s
Spiralis
Šestý smysl o. s. – společnost pro ekologickou výchovu a zooterapii
Tmelník o. s.
Tosara
W-CARP

Environment

Česká společnost ornitologická
Derbianus CSAW, o. s.
Devět životů o. p. s.
Greenpeace
KOKOZA, o. p. s.
Konopa
MEMZA
Permakultura (CS)
Svoboda zvířat
Toulcův dvůr
ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

Foundations

Nadace Brücke/Most
Nadace Dagmar a Václava Havlových – Vize 97
Nadace Depositum Bonum
Nadace na ochranu zvířat
Nadace Telefónica
Nadace Zdeňka Bakaly
Nadační fond Albert
Nadační fond Harmonie
Nadační fond J&T
NROS
SozialMarie, Cena za sociální inovace
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Partners

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)
Coffee Embassy (MamaCoffee)
Evropský sociální fond
Friedrich Naumann Stiftung
Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR
Nadace Vodafone
Neziskovky.cz, o. p. s.
SANEK Ponte o. s.
Tchajpejská ekonomická a kulturní kancelář v Praze
Velvyslanectví USA v Praze
Zastoupení Evropské komise v ČR