Vzdělávací aktivity

Cílem vzdělávacích aktivit Nadace Forum 2000 je posilování demokracie, rozvoj občanské společnosti a aktivního občanství vůbec. Vzdělávací aktivity podporují výměnu zkušeností, informací a dobré praxe a rozvoj spolupráce neziskových organizací z evropských zemí i sousedních regionů. Mezinárodní projekty se často zaměřují specificky na země střední a východní Evropy, Balkánu, střední Asie a Kavkazu, které sdílejí s Českou republikou společnou historickou zkušenost, výzvy a problémy.
 
Naše aktivity umožňují vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v oblastech významných pro rozvoj občanské společnosti, jakými jsou politická a ekonomická transformace, řízení dlouhodobých projektů, svoboda projevu a svobodný přístup k informacím, občanská participace nebo zvládání konfliktů. Účastníky našich projektů jsou nejčastěji pracovníci/dobrovolníci neziskových organizací a studenti, kteří mají zájem realizovat projekty na podporu demokracie a předávat nabyté zkušenosti dalším lidem ve svých zemích a svém okolí.


Mezinárodní školící kurzy 

​jsou určeny účastníkům z různých zemí, kteří na několik dní přijedou do České republiky, aby si zde předali své zkušenosti, formou neformálního vzdělávání se naučili novým dovednostem, které budou moci uplatnit ve své další činnosti, a přímo se setkali s různorodostí kultur.

Realizované školící kurzy
 
Mládež v konfliktních situacích – trénink v řízení konfliktů
11.–19. dubna 2010, Břežany
 
„Youth Leadership Training“
17.–24. dubna 2009, Česká Skalice
 
Dlouhodobý tréninkový kurz
2006–2007, Česká Skalice, Praha
 
Sdílená zkušenost
2006–2007, Praha

Kurzy, jichž jsme se zúčastnili
 
Mobility and European Citizenship
Leden–květen 2011, Berlín, Německo; Londýn, Velká Británie; Praha, Česká republika; Krakov, Polsko
 
„Together to Get There“
13.–20. dubna 2011, Busteni, Rumunsko

Inclusion of Minority Youth – A Tool to Combat Poverty and Social Exclusion
25. března – 1. dubna 2011, Štip, Makedonie/FYROM


Jednodenní workshopy a přednášky

 jsou naopak určeny spíše lokálnímu publiku a zaměřují se na témata aktuální pro neziskový sektor, studenty, mládež a dobrovolníky neziskových organizací.

Realizované workshopy a přednášky
 
Současná situace občanské společnosti na Kubě
26. března 2012, Praha
29. března 2012, Hradec Králové
 
Hledáme dobrovolníka – příprava na NGO Market 2011
7. dubna 2011, Praha
 
Já dobrovolník!
31. března 2011, Praha
 
Aktivní participace ve veřejném životě
9. prosince 2010, Praha
 
Síla sociálních sítí
23. září 2010, Praha

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku