Demokratická Solidarita 2016

-Versión en Español al final-

Demokracie a občanství v Latinské Americe

Konferenci pořádá Nadace Forum 2000 a Ariasova nadace pro mír a lidský pokrok

25. – 26. února 2016, San José, Kostarika 

Demokracie v Latinské Americe prochází vlnou změn. Ve Venezuele zvítězila po 17 letech autoritářské vlády v parlamentních volbách opozice, v Argentině překvapivě ukončil období kirchnerismu opoziční prezidentský kandidát Mauricio Macri. Brazílie prochází hlubokou vládní krizí, zmírňující se napětí ve vztazích mezi Kubou a Spojenými státy s sebou nese nové výzvy a příležitosti, ale i nespokojenost a obavy. 

Forum 2000 a Ariasova nadace pozvaly do San José významné osobnosti, jako nositele Nobelovy ceny míru Oscara Ariase či bývalého premiéra Felipe Gonzáleze, jednoho z hlavních strůjců přechodu Španělska k demokracii, k diskuzi o tom, co latinskoamerickou demokracii v nadcházejícím období čeká. Mohou být probíhající změny součástí širší politické proměny regionu? Jaké příležitosti a rizika aktuální vývoj přináší pro budoucnost demokracie? Jakou roli hrají – a mohou hrát – v těchto změnách občané latinskoamerických zemí? Pozvání přijali i významný mexický politik a diplomat Jorge Castañeda, bývalý generální tajemník úřadu prezidenta Chilské republiky John Biehl del Río či bolivijský exprezident Jorge Quiroga Ramírez. 

 

Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana en América Latina

Conferencia organizada por la Fundación Forum 2000 y la Fundación Arias parar la Paz y el Progreso Humano.

25 – 26 Febrero, 2016, San José, Costa Rica

La democracia en América Latina atestigua la ola del cambio. En Venezuela, la oposición ganó las elecciones parlamentarias después de 17 años de gobierno autoritario. En Argentina, el candidato de la oposición a la presidencia, Mauricio Macri, finalizó, para sorpresa de todos, el mandato Kirchnerista. Brasil hace frente a una profunda crisis de gobierno y en Cuba la relajación de las tensiones en las relaciones con los Estados Unidos ofrece nuevos retos y oportunidades, aunque también insatisfacción y preocupación.

La Fundación Forum 2000 y la Fundación Arias han invitado a San José a diversas figuras destacadas, como el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias y el ex-primer ministro Felipe González, uno de los principales artífices de la transición democrática de España, a debatir sobre lo que le espera a la democracia de América Latina en el periodo que se avecina. ¿Serán los cambios en curso parte de un cambio más extenso en el panorama político de la región? ¿Qué oportunidades y riesgos suponen los actuales cambios para el futuro de la democracia? ¿Cuál es - y cuál podría ser - el papel de los ciudadanos de los países de Latinoamérica en estos cambios? La invitación ha sido aceptada también por el eminente político y diplomático Mexicano, Jorge Castañeda, el ex-secretario general de la presidencia de la República de Chile, John Biehl del Río y el ex-presidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez.


Fotogalerie


Prohlášení

Prohlášení CZ/ES


Video


Minulé ročníky

2015
Demokratická Solidarita 2015
18. červen 2015 - 19. červen 2015
2014
Demokratická Solidarita 2014
03. červen 2014 - 19. červenec 2014
2013
Demokratická Solidarita 2013
05. listopad 2013 - 06. listopad 2013