Šimon Pánek

Spoluzakladatel a ředitel, Člověk v tísni

Česká republika

Ředitel společnosti Člověk v tísni stál v roce 1992 u vzniku této organizace, která je v současné době největší nevládní organizací ve středoevropském regionu. Šimon Pánek je členem mezinárodního poradního výboru Nadace Forum 2000. Dříve pracoval na různých postech spojených s rozvojovou pomocí, předsedal Českému fóru pro rozvojovou spolupráci a byl zahraničně-politickým poradcem Václava Havla, zaměřujícím se na balkánský region a lidsko-právní otázky. Václav Havel ho označil jako možného budoucího prezidenta České republiky. Byl jedním ze studentských vůdců sametové revoluce.