„Forum 2000 se stává velmi dobrým místem setkávání, kde je možné dosáhnout konsensu.”
Frederik Willem de Klerk, bývalý prezident Jihoafrické republiky, 2003
Úvodní stránka ProjektyNGO Market2013ProgramKonference „PROKÁZAT = ZMĚŘIT"

Konference „PROKÁZAT = ZMĚŘIT"

Konference „PROKÁZAT = ZMĚŘIT
aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?“

 
2. května, 10.00–13.35
Národní technická knihovna, Ballingův sál
 
Odborná konference s mezinárodní účastí, kterou organizovala Nadace Forum 2000 a Asociace veřejně prospěšných organizací, byla primárně určená pro pracovníky neziskových organizací (NNO). Ti se často potýkají s omezenou schopností změřit a kvantifikovat dopad činnosti vlastní organizace, přičemž prokázání přínosu a užitku aktivit NNO je pro podporovatele a dárce zcela zásadní.
 
Pozvaní řečníci z firem i neziskových organizací mimo jiné objasnili následující, stále častěji kladené, otázky:
  • Proč je měření dopadu aktivit a projektů NNO tak důležité?
  • Jaké nástroje lze ke kvantifikaci dopadu NNO využít?
  • Jak prezentovat užitek a dopad činností NNO široké veřejnosti?
  • Jak začlenit měření dopadu aktivit NNO do vlastní organizace?
 
Konferenci moderoval Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací. 
 
 

Program

 
Informace o tématech konference a přednášejících, včetně jejich prezentací, najdete zde
 
09.15–09.55      Registrace účastníků
 
10.00–10.15      Zahájení konference
 
10.15–10.45      Společenská návratnost investic – Analýza SROI a její uplatnění v praxi
                        Přednášející: Jiří Krátký, SROI.CZ
 
10.45–11.15      Jak změřit efektivitu NNO na internetu?
                        Přednášející: Nick Allen, Alma Global Consulting
 
11.15–11.30      Přestávka na kávu
 
11.30–12.00      Případová studie: Jak vyčíslit hodnotu dobrovolné práce
                        Přednášející: Michal Urban, Odbor pro mládež MŠMT
 
12.00–12.30      Komunikace dopadů a užitečnosti NNO navenek
                        Přednášející: Veronika Kyzlíková, Ogilvy Public Relations
 
12.30–13.00      Jak měřit transparentnost NNO?
                        Přednášející: Pavel Bachmann, Univerzita Hradec Králové
 
13.00–13.30      Hodnocení projektů ESF a jejich dopadů
                        Přednášející: Vladimír Kváča, sekce fondů Evropské unie, MPSV ČR
 
13.30–13.35      Závěr konference 

 

2013

Podporují nás

Nadace Avast

 

Najdete nás na