„Forum 2000 miluji i nenávidím. Mám ho rád, protože je to místo, kde mohu naslouchat a učit se, a nemám ho rád, protože vždy brzy skončí."
James Zogby, zakladatel a prezident Arab American Institute, 2007
Úvodní stránka ProjektyNGO Market2011

2011

NGO Market

12. veletrh neziskových organizací
29. dubna 2011, Národní technická knihovna, Praha

 
Více než 150 neziskových organizací představilo svoji činnost veřejnosti během 12. ročníku veletrhu neziskových organizací NGO Market, který se uskutečnil v pátek 29. dubna 2011 v Národní technické knihovně v Praze. Návštěvníci se mohli seznámit s pestrostí aktivit neziskových organizací a s možnostmi, jak se do projektů zapojit, a to buď jako klienti, dobrovolníci či jako dárci. Novinkou veletrhu bylo rozšíření doprovodných aktivit pro širokou veřejnost. Zvláštní pozornost byla věnována dobrovolnictví a jeho možnostem pod mottem „Udělejte něco pro sebe!“

Na spot NGO Marketu 2011 s patronem veletrhu Borisem Hybnerem v hlavní roli se můžete podívat zde.

Krátký dokument o průběhu veletrhu naleznete zde.
 

  NGO Market na Facebooku

  

Veletrh návštěvníkům

Veletrh neziskových organizací je určen pro širokou veřejnost. Oslovuje studenty a mladé lidi, kteří mají zájem aktivně pomáhat v neziskovém sektoru. Maminky zde mohou najít aktivity jak pro své děti, tak i pro ně samotné. Zaměřuje se na lidi bez práce a inspiruje k aktivnímu a hodnotnému využití volného času. Nabízí možnost uplatnění se v této oblasti nejen lidem v produktivním věku, ale také seniorům s nabídkou oboustranně přínosné spolupráce na projektech neziskových organizací. Speciální program je připraven pro školy. Vstup na veletrh je zdarma.


Vystavující organizace

Na veletrhu byly zastoupeny nejrůznější obory rozmanitého neziskového sektoru. Bylo možné dozvědět se více o lidských právech i problémech třetího světa, o ochraně zvířat i přírody, o volnočasových aktivitách pro děti i seniory, o pomoci chudým i hendikepovaným a mnoha dalších tématech týkajících se současné společnosti. Vedle českých organizací se veletrhu zúčastnilo i několik organizací ze zahraničí a informační stánky doplnily obchůdky s výrobky fair-trade a chráněných dílen.
 

Dobrovolnictví

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví, které bylo také hlavním tématem NGO Marketu 2011. Veletrh představil návštěvníkům pestrou škálu příležitostí, jak je možné pomoci a stát se dobrovolníkem. Mnohé možná překvapí, kolik podob dobrovolnictví má a že pomáhat je možné pravidelně, občas, hodně, málo, ve skupině, na čerstvém vzduchu i v pohodlí svého domova. Návštěvníci mohli zjistit, jak se zapojit, a najít si svoji neziskovku. 


Doprovodný program

Součástí veletrhu byl doprovodný program zahrnující diskuse, workshopy a přednášky a další aktivity, od dětského koutku přes tvůrčí dílny, ochutnávky exotických jídel až po kulturní program na pódiu. Uskutečnilo se i několik odborně zaměřených workshopů určených především pro pracovníky v neziskových organizacích, které se zabývaly například PR v neziskovém sektoru, fundraisingem či vedením dobrovolníků.
 

Patroni veletrhu

Záštitu nad veletrhem převzali Václav Havel a radní hlavního města Prahy Aleksandra Udženija. Patrony NGO Marketu 2011 se stali zpěvačka Tonya Graves a herec a mim Boris Hybner, kteří se dlouhodobě věnují dobrovolnické činnosti. Jejich příběhy dokazují, že existuje mnoho způsobů, jak pomáhat, a každý si může najít ten svůj.
  

Informace pro neziskové organizace

On-line registrace neziskových organizací na NGO Market 2011 byla spuštěna v úterý 15. února 2011. Registrace a účast na veletrhu byla zdarma a kapacita prostor se velmi rychle zaplnila. Podrobnější informace týkající se účasti na veletrhu naleznete zde.

 


NGO Market 2011 podpořili


Hlavní partner


 


Patroni

  

Partneři


                                 

                       

                      


Mediální partneři

                     

                   

 

Spolupracující organizace


Oficiálním fotografem NGO Marketu 2011 byl Marc Bader.


Rádi bychom poděkovali následujícím dobrovolníkům, kteří přípravám NGO Marketu věnovali svůj volný čas a energii

Barbora Adlerová, Berenika Bořecká, Irena Boušová, Maxim Byelikov, Lenka Čavojská, Veronika Dokulilová, Michaela Fuksová, Barbora Goláňová, Radka Hájková, Jana Hrčková, Jan Chalupný, Marina Isaacson, Veronika Jírová, Tomáš Kopečný, Petra Malinová, Zuzana Mjartanová, Leora Moreno, Jitka Nováková, Hana Novotná, Andrea Ondrušková, Ester Pěkná, Hana Potucká, Jan Potucký, Eva Sladičeková, Veronika Sladká, Anežka Svobodová, Michal Švajda, Martin Švorc, Radka Tomečková, Veronika Vanišová, Soňa Vedralová, Klára Vraštilová, Maryia Yankouskaya, Lea Zahradníková, Jana Zapletalová

2011

Podporují nás

Jyllands-Posten Foundation

 

Najdete nás na