„Forum 2000 se stává velmi dobrým místem setkávání, kde je možné dosáhnout konsensu.”
Frederik Willem de Klerk, bývalý prezident Jihoafrické republiky, 2003
Úvodní stránka ProjektyNGO Market2009

2009

Jubilejní 10. ročník Veletrhu neziskových organizací (NGO Market)

24. duben 2009, La Fabrika, Praha 7


Stáhnout Vizual 10 Veletrhu neziskovych organizaci.pdf (2,5 MB)

 

27. dubna 2009, závěrečná tisková zpráva

V pátek 24. dubna 2009 se v prostorách La Fabrika na ulici Komunardů 30 v Praze 7 konal již 10. jubilejní Veletrh neziskových organizací pořádaný Nadací Forum 2000. Letos se ho zúčastnilo sto organizací převážně z České republiky. Mezi prezentujícími se organizacemi byly letos zastoupeny i organizace z visegrádských zemí – Polska, Maďarska a Slovenska. V mezinárodní sekci nechyběly ani země východní a jižní Evropy, které reprezentovali účastníci mezinárodního školení organizovaného také Nadací Forum 2000. Letos se Veletrhu poprvé účastnila i organizace z afrického kontinentu, konkrétně z Egypta.

Organizace se měly možnost představit veřejnosti prostřednictvím panelových prezentací. Veletrh byl též obohacen multimediální sekcí, v níž letos organizace představily krátká prezentační videa. Neziskové organizace, které se z kapacitních důvodů na Veletrh nevešly, měly možnost v průběhu dne distribuovat své materiály. Bylo jim též vyhrazeno několik prezentačních panelů.

V průběhu celého dne se konala série doprovodních akcí. V dopoledních hodinách to byla přednáška Doc. Ing. Marie Dohnalové,CSc. z Katedry občanského sektoru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na téma „Sociální podnikání“. Po ní následovala přednáška s tematikou „Senioři v roli dobrovolníků“ ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a organizací Život 90. Dopolední blok přednášek uzavřela JUDr. Lenka Deverová z Rady vlády pro neziskové organizace, která měla za cíl seznámit zástupce přítomných organizací s právním rámcem a činností Rady. V odpoledních hodinách proběhl v spolupráci s Regionální poradenskou agenturou seminář věnovaný projektovému managementu, v českém jazyce pro domácí a v anglickém jazyce pro zahraniční organizace. Na závěr dne proběhla ve spolupráci s organizací DEMAS debata na téma „Role České republiky v demokratizačním procesu“ za účasti Jana Rumla z týdeníku Respekt a programového ředitele Prague Security Studies Institute Jiřího Schneidera. Všechny doprovodné akce se setkaly se zájmem publika, o čemž svědčila zaplněná kapacita přednáškové místnosti.

V závěru Veletrhu byly již tradičně vyhlášeny výsledky ankety o nejlépe se prezentující organizaci. Vítězem se stala organizace FIT-ILCO.

Poděkování Nadace Forum 2000 za podporu 10. Veletrhu neziskových organizací patří především hlavnímu partnerovi Visegrad Fund-u, dále Friedrich Naumann Stiftung a Taipei Economic and Cultural Office in Prague. Hlavními mediálními partnery byl týdeník Respekt a Radio 1. Mediální kampaň byla posílena též partnerstvím s Dopravním podnikem Praha, který zabezpečil distribuci plakátů v tramvajích a též inzerci v týdeníku Houser, deníku Metro a brožuře DPP Jarním městem. 10. Veletrh letos podpořili také Regionální poradenská agentura, portál OS Noviny.cz, časopis Navýchod, agentura Mládež v akci, Coca-Cola ČR a informační portál Borovice.cz.
 

V neposlední řadě patří poděkování řade dobrovolníků, kteří v průběhu příprav Veletrhu nezištně věnovali svůj volný čas.


Fotografie z 10. Veletrhu najdete na našich stránkách www.forum2000.cz/ngomarket. Od ledna 2010 bude tato stránka poskytovat informace o 11. ročníku Veletrhu, proto je nezapomeňte sledovat!

10. ročník Veletrhu podpořili:

             Hlavní partner                                 Hlavní mediální partneři

   

Partneři

  

     

          

2009

Podporují nás

Nadace Avast

 

Najdete nás na