„Poznatky dosažené Forem 2000 budou, jsem si jist, velmi hodnotnými pro práci mezinárodní komunity při projednávání těchto témat.”
Romano Prodi, předseda Evropské komise, 2004

2014

Nespokojená demokracie
Čtvrt století od železné opony a Tchien-an-menu

18. konference Forum 2000
12.–15. října 2014, Praha a další středoevropská města
 
             
 
Osmnáctá výroční konference Forum 2000 nabídla kritickou reflexi období demokratických transformací uplynulých 20–30 let a zamyšlení nad aktuálním stavem demokracie a nad jejími výhledy do budoucna napříč regiony, tématy i generacemi. Do diskusí se zapojilo více než 200 významných světových osobností, zejména politiků, akademiků, zástupců občanské společnosti, novinářů, podnikatelů a náboženských představitelů.
 
Konference se konala ve dnech 12.–15. října 2014 v PrazeBrněČeských Budějovicích, Kutné Hoře, Liberci, Litomyšli, Opavě, Ostravě, Plzni, Bratislavě, Banské Bystrici Budapešti a také v Krakově.
  

                #Forum2000

 
 

Výstupy z konference

 
 

Téma

Jaký druh demokracie jsme očekávali, když padla železná opona? Když demonstrace na čínském náměstí Nebeského klidu byly násilně potlačeny? Když Chilané hlasovali v referendu v roce 1988? Jaký typ demokracie máme dnes? A především, o co usilujeme? To byly ústřední otázky letošní konference. Bezprostředně navazovaly na obavy Václava Havla, jehož stále více znepokojovala kvalita demokracie utvářející se v našich společnostech.
 
Diskuse srovnávaly vývoj v různých částech světa, od střední a východní Evropy a tradičních západních demokracií až po Latinskou Ameriku, Afriku i východní Asii. Na programu byly i další otázky včetně role náboženství, nárůstu extremismu a fundamentalismu, poklesu důvěry v demokratické procesy i různících se názorů na tato témata napříč generacemi.
 

Delegáti

 
Bývalý předseda vlády
Španělsko
 
Ministr, vedoucí Odboru zahraničních vztahů, Kurdská regionální vláda
Irák
 
Prezident, Centrum pro lidská práva Vjasna
Bělorusko
 
Ekonom, bývalý předseda vlády
Palestina
 
Vědec
Česká republika
 
Michail Chodorkovskij Podnikatel, bývalý vězeň svědomí
Rusko
 
Disident, prezident,
Initiatives for China
USA/Čína
 
Politolog, Sciences Po
Francie
 
Socioložka, bývalá předsedkyně vlády
Slovensko
 
Politický a kulturní analytik
Ukrajina
 
Blogerka, aktivistka
Kuba
 
Předseda tibetské exilové vlády
Indie/Tibet
 
 

Pozorovatelé

Konference byla tradičně zdarma otevřená pro veřejnost a část programu byla vysílána v přímém přenosu na našich webových stránkách.
 
Registrace byly nezbytné pro účast na diskusích, které se uskutečnily v pražském paláci Žofín. Diskuse a další doprovodné akce konané na jiných místech v Praze a v dalších městech byly otevřeny veřejnosti bez nutnosti registrace.   
  
 
 
 

Partneři konference

 

Hlavní partneři

 
 
                     
 
 
 

Partneři

                  

 
                     
 
 
                          

 

                  

   

                  

 
   
 
Mediální partneři

                         
 
                          
 
                 
 
 

Přátelé

Nadace Vodafone Česká republika  |  Zaostřeno o.p.s.  |  ČSOB  |  Velvyslanectví USA v Praze  |  Hotel InterContinental Praha  |  Britské velvyslanectví v Praze  |  Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze  |  Velvyslanectví Francie v Praze  |  Rakouské velvyslanectví v Praze  |  OP Tiger  |  Plavec & Partners, advokátní kancelář  |  Era svět  |  Člověk v tísni  |  Goethe-Institut v Praze  |  Knihovna Václava Havla  |  Vamed Health Projects  |  Karel Schwarzenberg  |  Jan Žůrek  |  Heinrich-Böll-Stiftung  |  University of New York in Prague  |  papelote  |  Scenografie  |  Struny podzimu  |  United Nations for a Free Tibet  |  Divadlo Husa na provázku  | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  |  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  |  České centrum Budapešť  |  Villa Decius Association  |  GASK Kutná Hora  |  Antikvariát a klub Fiducia  | Café NONA  |  CEVRO Institut  |  Centrum současného umění DOX  |  Ústav mezinárodních vztahů | Jazz Dock  |  NYU Prague  |  Confi
 
 
 
 

Významní dárci

Jürgen a Helena Hoffmeister
Marek Lehečka
 
Rádi bychom vyjádřili naše upřímné poděkování také všem dalším dárcům,
kteří nás podpořili v naší činnosti.
 
 
Konference se konala pod záštitou primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka.
 
 

2014

Podporují nás

Jyllands-Posten Foundation

 

Najdete nás na