„Nápady, návrhy a doporučení, která vycházejí z konference Forum 2000, shledávám skutečně velmi zajímavými a obohacujícími. ”
Dr. Jan Peter Balkenende, premiér Nizozemského království, 2004

2010

14. výroční konference Forum 2000
„Svět, ve kterém chceme žít“

10.–12. října 2010, Praha

  
Ve dnech 10. až 12. října 2010 proběhla v Praze tradičně pod záštitou Václava Havla čtrnáctá výroční konference Forum 2000. Debat a diskusí o klíčových problémech, kterým čelí naše civilizace, se zúčastnilo bez mála sto významných světových osobností, zejména politiků, vědců, podnikatelů, náboženských představitelů a zástupců občanské společnosti.


Téma

Téma 14. konference reflektovalo názor, že místo, kde žijeme, má vliv na to, jak žijeme a kým vlastně jsme. Životní prostředí, které po nás zdědí následující generace, upadá. Zhoršují ho změny klimatu, následky globalizace a přelidnění, chaotická urbanizace, plýtvání přírodními zdroji a intenzivní doprava.

Konference „Svět, ve kterém chceme žít“ se zaměřila na hledání způsobů, jak prostředí okolo nás pozitivně ovlivnit, otevřela debatu o naší zodpovědnosti za tento stav světa a hledala nové, méně bezohledné strategie růstu a novou rovnováhu mezi duchovními a materiálními hodnotami.

Program konference v anglickém jazyce naleznete zde.


Delegáti

Mezi delegáty konference byli Václav Havel, bývalý prezident, Česká republika; Shirin Ebadi, právnička, aktivistka za lidská práva, nositelka Nobelovy ceny míru, Írán; Fareed Zakaria, externí editor, Time Magazine, USA; Zygmunt Bauman, sociolog, Velká Británie/Polsko; Peter Eigen, zakladatel Transparency International, Německo; José Luis García Paneque, chirurg, nezávislý novinář, Kuba; Yohei Sasakawa, předseda, Nadace Nippon, Japonsko; Misha Glenny, novinář, Velká Británie; Gilles Kepel, sociolog, Sciences Po, Francie; Fumihiko Maki, architekt, Japonsko; George Monbiot, autor a komentátor, The Guardian, Velká Británie; Beatrice Mtetwa, právnička, obhájkyně lidských práv, Zimbabwe; Willem Jan Neutelings, architekt, Nizozemsko; Olusegun Obasanjo, bývalý prezident, Nigérie; Juhani Pallasmaa, architekt, Finsko; Gesine Schwan, politička, prezidentka, Humboldt-Viadrina School of Governance, Německo; Roger Scruton, filozof a politolog, Velká Británie; Richard Sennett, sociolog, London School of Economics, New York University, Velká Británie/USA; Salil Shetty, generální tajemník, Amnesty International, Velká Británie/Indie; Paul Wolfowitz, bývalý prezident, Světová banka, USA.
 
Profily delegátů naleznete zde.

 

Pozorovatelé

Třídenní konference Forum 2000 a jejích doprovodných akcí se zúčastnilo více než 3.500 pozorovatelů. Mezi nimi byli především zástupci vlády, akademici, představitelé občanské společnosti a podnikatelé.
 
Konference byla otevřená pro veřejnost a její hlavní jednání bylo možné sledovat též v přímém přenosu na našich webových stránkách v sekci Web TV, kde nyní můžete shlédnou videozáznamy z těchto jednání.

 

Výstupy

Nejvýznamnějším výstupem z konference Forum 2000 je konferenční sborník, který obsahuje přepisy většiny diskusí a projevů, které během konference proběhly. Více informací o sborníku a jeho elektronickou verzi naleznete zde. Všechny přepisy, z nichž některé nejsou zahrnuty ve sborníku, naleznete na těchto webových stránkách.

Další výstupy z konference zahrnují videozáznamy z hlavních panelových diskusí a dalších významných akcí a shrnutí více než dvaceti diskusí, která stručně představují nejvýznamnější a nejzajímavější myšlenky, jež během debat zazněly. Dále zde naleznete text projevu Václava Havla, který přednesl na slavnostním zahájení konference, tiskové zprávy z konference i vybrané články a rozhovory s delegáty publikované v médiích. Prohlédnout si zde můžete také fotografie z celé konference.

2010

Podporují nás

Nadace Avast

 

Najdete nás na