„Poznatky dosažené Forem 2000 budou, jsem si jist, velmi hodnotnými pro práci mezinárodní komunity při projednávání těchto témat.”
Romano Prodi, předseda Evropské komise, 2004

2010

14. výroční konference Forum 2000
„Svět, ve kterém chceme žít“

10.–12. října 2010, Praha

  
Ve dnech 10. až 12. října 2010 proběhla v Praze tradičně pod záštitou Václava Havla čtrnáctá výroční konference Forum 2000. Debat a diskusí o klíčových problémech, kterým čelí naše civilizace, se zúčastnilo bez mála sto významných světových osobností, zejména politiků, vědců, podnikatelů, náboženských představitelů a zástupců občanské společnosti.


Téma

Téma 14. konference reflektovalo názor, že místo, kde žijeme, má vliv na to, jak žijeme a kým vlastně jsme. Životní prostředí, které po nás zdědí následující generace, upadá. Zhoršují ho změny klimatu, následky globalizace a přelidnění, chaotická urbanizace, plýtvání přírodními zdroji a intenzivní doprava.

Konference „Svět, ve kterém chceme žít“ se zaměřila na hledání způsobů, jak prostředí okolo nás pozitivně ovlivnit, otevřela debatu o naší zodpovědnosti za tento stav světa a hledala nové, méně bezohledné strategie růstu a novou rovnováhu mezi duchovními a materiálními hodnotami.

Program konference v anglickém jazyce naleznete zde.


Delegáti

Mezi delegáty konference byli Václav Havel, bývalý prezident, Česká republika; Shirin Ebadi, právnička, aktivistka za lidská práva, nositelka Nobelovy ceny míru, Írán; Fareed Zakaria, externí editor, Time Magazine, USA; Zygmunt Bauman, sociolog, Velká Británie/Polsko; Peter Eigen, zakladatel Transparency International, Německo; José Luis García Paneque, chirurg, nezávislý novinář, Kuba; Yohei Sasakawa, předseda, Nadace Nippon, Japonsko; Misha Glenny, novinář, Velká Británie; Gilles Kepel, sociolog, Sciences Po, Francie; Fumihiko Maki, architekt, Japonsko; George Monbiot, autor a komentátor, The Guardian, Velká Británie; Beatrice Mtetwa, právnička, obhájkyně lidských práv, Zimbabwe; Willem Jan Neutelings, architekt, Nizozemsko; Olusegun Obasanjo, bývalý prezident, Nigérie; Juhani Pallasmaa, architekt, Finsko; Gesine Schwan, politička, prezidentka, Humboldt-Viadrina School of Governance, Německo; Roger Scruton, filozof a politolog, Velká Británie; Richard Sennett, sociolog, London School of Economics, New York University, Velká Británie/USA; Salil Shetty, generální tajemník, Amnesty International, Velká Británie/Indie; Paul Wolfowitz, bývalý prezident, Světová banka, USA.
 
Profily delegátů naleznete zde.

 

Pozorovatelé

Třídenní konference Forum 2000 a jejích doprovodných akcí se zúčastnilo více než 3.500 pozorovatelů. Mezi nimi byli především zástupci vlády, akademici, představitelé občanské společnosti a podnikatelé.
 
Konference byla otevřená pro veřejnost a její hlavní jednání bylo možné sledovat též v přímém přenosu na našich webových stránkách v sekci Web TV, kde nyní můžete shlédnou videozáznamy z těchto jednání.

 

Výstupy

Nejvýznamnějším výstupem z konference Forum 2000 je konferenční sborník, který obsahuje přepisy většiny diskusí a projevů, které během konference proběhly. Více informací o sborníku a jeho elektronickou verzi naleznete zde. Všechny přepisy, z nichž některé nejsou zahrnuty ve sborníku, naleznete na těchto webových stránkách.

Další výstupy z konference zahrnují videozáznamy z hlavních panelových diskusí a dalších významných akcí a shrnutí více než dvaceti diskusí, která stručně představují nejvýznamnější a nejzajímavější myšlenky, jež během debat zazněly. Dále zde naleznete text projevu Václava Havla, který přednesl na slavnostním zahájení konference, tiskové zprávy z konference i vybrané články a rozhovory s delegáty publikované v médiích. Prohlédnout si zde můžete také fotografie z celé konference.

2010

Podporují nás

Nadace Avast

 

Najdete nás na